Selecteer een pagina

Home     Producten     Projecten     Contact     Downloads     Voorwaarden

VACUUM HIJS-EN HEFTECHNIEK

Vacuüm hijs- en heftechniek

 

Inleiding

In dit gedeelte nemen wij u mee in de wereld van het vacuüm hijs- en heftechniek. In het eerste gedeelte leggen wij de achtergrond van de kracht van vacuüm uit. Ten tweede willen wij iets vertellen over de techniek achter het vacuüm. In het derde deel staan de voorschriften voor het hijsen en heffen met vacuüm vermeld. En tot slot zetten wij de voor- en nadelen van vacuüm hijsgereedschap op een rij.

Kantel machine keerwanden 2

De kracht van vacuüm

Met behulp van vacuüm kunnen producten opgepakt, gekanteld en getransporteerd worden. Maar hoe kan dat nu?

Rond de aarde bevindt zich een laag lucht. Dit heet de dampkring. De lucht in de dampkring wordt net als elk ander voorwerp door de aarde aangetrokken. Lucht weegt zo goed als niets, maar omdat de dampkring een dikte heeft van enkele tientallen kilometers gaan al die kleine beetjes toch aan tellen.

Op zeeniveau oefent deze laag lucht een druk uit van ongeveer 1 bar. Dit is ongeveer gelijk aan 1 kilogram per vierkante cm. Deze druk is in alle richtingen even groot.

Van dit gegeven maakt de vacuümtechniek gebruik. Door lucht weg te zuigen tussen nap en het product, en deze ruimte dus drukloos te maken, oefent de kolom lucht een kracht uit op het product en de nap.

 

Dit werd in Maagdenburger halve bollende zeventiende eeuw al aangetoond met de proef met de Maagdenburger halve bollen. Deze Maagdenburger bollen zijn twee losse halve bollen die tegen elkaar worden gehouden. De ruimte binnen de zo ontstane bol wordt vacuüm gezogen. Door de luchtdruk op het buitenoppervlak blijven de halve bollen tegen elkaar aangedrukt.

Grafure bollen

Deze proef werd door Otto von Geuricke, de toenmalig burgemeester van het Duitse Maagdenburg, in 1654 voor het eerst uitgevoerd. Zestien paarden waren niet in staat om de twee bol helften met een diameter van circa 50 cm van elkaar te scheiden. De kracht die overwonnen moest worden, bedroeg dan ook ruim 20.000 Newton. Dit is gelijk aan het gewicht van een massa van 2 ton.

De techniek

Het belangrijkste onderdeel van vacuüm hijsgereedschap is de nap. De rand van de nap is voorzien van rubber. Deze rubber rand zorgt voor een dichte verbinding tussen nap en product. Omdat het rubber de enige verbinding is met het product zijn beschadigingen aan het product zo goed als uitgesloten.

Het vacuüm tussen de nap en het product wordt opgewekt met behulp van een vacuümpomp. Deze pomp creëert een hoog percentage vacuüm dat met een relatief klein debiet bereikt wordt.

Het hijsgereedschap is naast de vacuüm pomp uitgevoerd met een vacuüm tank, een terugslagklep en een optisch en akoestisch waarschuwingssysteem dat bij vacuümverlies in werking treedt.

Bij een voorgeschreven veiligheidsfactor 2 kun je rekenen met een hefvermogen van 0,4 kg per vierkante cm nap oppervlak. Een nap oppervlak van 50 x 50 cm is dus al voldoende om een gewicht van 1.000 kg te heffen.

Met vacuüm hijsgereedschap bent u in staat om op een veilige en gecontroleerde wijze zware producten te heffen en te handelen.

 

DETAIL VACUUM HEFUNIT PUTTEN kantelsysteem-vacuum-ii-2

Voorschriften

Onze apparatuur wordt gebouwd conform:

NEN-EN 13155 / NEN-EN-ISO 12100

Hijskranen – Veiligheid – Afneembare hijsgereedschappen / Crane – Safety – Non-fixed load lifting attachments / Krane – Sicherheit – Lose Lastauf

De voor- en nadelen van vacuüm hijsgereedschap

Binnen een productieproces vindt veel handling plaats. Hijsgereedschap op basis van vacuüm kan grote lasten tillen en verplaatsen en zo een belangrijke rol spelen binnen een productieproces.

  • Grote hefcapaciteit. De grootte van de nap bepaalt het hefvermogen. Reken met een hefvermogen van 0,4 kg per vierkante cm nap oppervlak.
  • Snel te plaatsen en te hijsen. De vacuüm pomp is in staat om voldoende vacuüm te creëren om snel te kunnen hijsen. Het tijdrovend aanslaan en loskoppelen van kettingen is verleden tijd.
  • Minimale kans op het beschadigen van het product. Omdat de nap met een rubber rand op het product geplaatst wordt is de kans op beschadigingen minimaal.
  • Vrijheid en veelzijdigheid in geometrie. Elk product kent zijn eigen geometrie. Daarom wordt vaak voor elk product specifiek hijsgereedschap ontwikkeld. De basis, het vacuüm, blijft steeds dezelfde, de nap maakt het onderscheid. Ook een ingewikkeld geometrisch gevormd product kan met een nap van voldoende grootte opgepakt worden. Sparingen of gaten in producten hoeven geen probleem te zijn door de vorm van de nap aan te passen.
  • Veelzijdig in seriegrootte. Met een nap van voldoende grootte kunnen producten van diverse seriegrootte opgepakt worden.
  • Naast vlakke oppervlakken ook toepasbaar op gebogen oppervlakken. Niet alleen producten met een vlak oppervlak kunnen met vacuüm opgepakt worden. Door de vorm van de nap aan te passen aan de ronding van het product kunnen ook producten met een ronding opgepakt worden.
  • Besparen op hijsvoorzieningen. Met het toepassen van vacuüm hijsgereedschap zijn dure terugkomende instortvoorzieningen in producten overbodig geworden.
  • Onafhankelijke draaihoek. Omdat de druk van de kolom lucht in alle richtingen werkt kunnen producten ook moeiteloos gekanteld worden.
  • Toepassing is NIET geschikt voor poreuze producten. Een voorwaarde voor het hijsen van zware producten is wel dat het product niet poreus is. Bij poreuze producten kan er namelijk niet voldoende vacuüm opgebouwd en in stand worden gehouden.

Overtuigd van de voordelen van vacuüm hijs- en heftechniek voor uw bedrijf?

Vacuüm hijsgereedschap boxdekken vooraanzicht

Follow

Home     Producten     Projecten     Contact     Downloads     Voorwaarden

Nobellaan 1  6952 GS  Dieren

info@acs-adviesbureau.com

+31 (0)313 450781    +31 (0)6 20248842